U bevindt zich hier:Beginpagina - Wie,Wat,Waar - Wat - Kringwerk

Kringwerk

De schepping is nauw verbonden met natuur. Vissen, bomen, planten, dieren,  God schiep ze eerder dan de mens. Maar God gaf de mens wel heerschappij over de aarde, Zijn schepping, Zijn natuur. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft het boekje ‘maak je Bijbel groen’ uitgegeven. 1654 teksten in de Bijbel zijn als…
De Jongerenkring 20+ is verplaatst naar zondag 8 maart.
Woensdag 12 februari van 10.00 tot 11.00 uur in de Maartenskerk. We lezen verder vanaf Genesis 8.
Op de eerste gespreksavond hebben we nagedacht over het karakter van de schepping. Een wilsbesluit van God, de Ene die wij als drie-enigheid kennen; Vader, Zoon en Geest. Op de tweede gespreksavond hebben we stilgestaan bij ‘andere’ scheppingsverhalen uit het Oude Nabije Oosten. Het Babylonische scheppingsverhaal dat we kennen als het…
Op het album ‘Mensen Veel Geluk’ zingt Trijntje de liedjes van haar vader Huub Oosterhuis.  Liedjes over vriendschap, solidariteit, liefde en dood. Op donderdagavond 6 februari a.s. is de volgende avond. We bespreken enkele liederen. De avonden zijn per keer te bezoeken, dus wie een keer of enkele keren wil…
In de Bijbel staat het scheppingsverhaal. In het Oude Nabije Oosten deden andere verhalen over het ontstaan van de wereld de ronde. Waar zijn die geschreven? Zijn er overeenkomsten met het scheppingsverhaal uit de Bijbel en wat zijn de verschillen? Kortom, we gaan het Oude Nabije oosten verkennen. Interesse om…
Het eerste hoofdstuk van de Bijbel vormt een imposante opening van het boek Genesis en van de Bijbel in zijn geheel. God openbaart zich als de machtige en soevereine Schepper, die de wereld door zijn doeltreffende Woord in het leven roept en tevens levensruimte creëert voor mensen. Hij heeft alle…
Op het album ‘Mensen Veel Geluk’ zingt Trijntje de liedjes van haar vader Huub Oosterhuis. Liedjes over vriendschap, solidariteit, liefde en dood. Op donderdagavond 9 januari a.s. is de volgende avond. We bespreken enkele liederen. De avonden zijn per keer te bezoeken, dus wie een keer of enkele keren wil…
Woensdag 8 januari van 10.00 tot 11.00 uur in de Maartenskerk. We lezen verder vanaf Genesis 6.
Volgende week zondag is er jongerenkring 20+. Om 12.30 uur in de pastorie, Kerkweg 11. Iedereen die het leuk en interessant vindt om met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen over geloof en leven is van harte welkom om mee te doen!