U bevindt zich hier:Beginpagina - Wie,Wat,Waar

Wie-Wat-Waar

 Van 13.00 tot 14.00 uur in The Rock o.l.v. ds. Dick Steenks.
De spaardoosjes voor de komende 40 dagen tijd, en de collecte van paasmorgen zijn bestemd voor Moeders en kinderen in vluchtelingenkampen in Libanon. Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen…
Lieve gemeenteleden, zoals jullie allemaal weten ben ik een aantal maanden naar Curacao geweest om vrijwilligerswerk te doen bij Stichting Encelia. Ondertussen ben ik volledig geacclimatiseerd en weer gewend aan het Nederlandse leven. Desondanks zou ik jullie graag iets willen vertellen over de fantastische tijd die ik daar heb gehad.…
 De Bijbelstudie is verlengd. We lezen door in het Mattheus-evangelie tot aan Pasen. We komen op woensdagochtend 10 januari een uurtje bij elkaar in de Maartenskerk. Iedereen welkom!
Ons leven en ons werk vormen '.vandaag de dag steeds meer een tegenstelling. Vaak neemt het werk al onze tijd in beslag. En ook de tijd die we voor ons privé-leven overhouden, wordt steeds meer bepaald door zorgen om ons werk. Het werk vreet aan onze gezondheid en schaadt de…
Als diaconie willen we de mensen/gezinnen die het niet zo breed hebben een “kerstpakket” geven. Dit als ondersteuning en bemoediging. Dit geld voor iedereen binnen ons dorpje, wel of niet kerkelijk gebonden. We zijn allemaal broeders en zusters om uit liefde te delen. Wij zijn als diaconie ook niet op…
NDe najaarsbeurzen zitten er weer op, we hebben € 1000,- over kunnen maken naar St. Encelia. We zijn blij dat we het belangrijke werk van deze stichting hiermee kunnen ondersteunen. Iedereen die kleding ingebracht heeft, kleding kwam kopen en vooral onze vrijwilligers, HARTELIJK DANK en hopelijk tot volgend jaar!        
Op een zestal woensdagochtenden gaan we uit de Bijbel enkele hoofdstukken van het evangelie van Mattheüs  lezen. De bedoeling is om samen te lezen en samen op zoek te gaan naar de betekenis. We beginnen aanstaande woensdag 10 oktober.   Voor wie:          Voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft  …
Voor de preekdienst vergoeding kan door gastpredikanten het volgende formulier worden ingevuld:   Preekdienstformulier PG Wemeldinge Preekdienstformulier PG Wemeldinge(pdf)  
Vrijwilligers die kosten maken bij de uitoefening van hun taak, stoppen de bonnetjes veelal in de bus bij de administrateur, met een verzoek van terugbetaling. Vaak ontbraken daar gegevens bij en is het onduidelijk waar het om gaat. Om de administratie verder te stroomlijnen zijn declaratieformulieren ontwikkeld. Voor elke toekomstige…
Pagina 1 van 4