U bevindt zich hier:Beginpagina - Wie,Wat,Waar

Wie-Wat-Waar

Ook dit jaar zal de diaconie in samenwerking met de VEG  kerstpakketten uitdelen aan mensen die wat aandacht en ondersteuning kunnen gebruiken. Als u mensen weet die zo’n pakketje kunnen gebruiken wilt u dan de namen doorgeven aan  Corinne Steenks.    
Woensdag 11 december a.s. van 10.00 tot 11.00 uur in de consistorie van de Maartenskerk.
 De kinderen van de basisscholen in Wemeldinge hebben allemaal al een uitnodiging ontvangen voor de eerste kliederkerkviering. Wat is een kliederkerk? Een kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen om te ontdekken wat het geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen in hun leven. Een…
De commissie Eredienst zoekt uitbreiding. Misschien iets voor u of voor jou? De commissie houdt zich bezig met de zondagse eredienst. We denken na over de eredienst van nu en over mogelijke vernieuwingen. Onderwerpen zijn dan structuur, liturgie, preek, belevingsvormen, kerkzaal en andere zaken die spelen in en rondom de…
In het komende jaar 2020 zijn een aantal vacatures ontstaan in de kerkenraad. De kerkenraad is op zoek naar de volgende ambtdragers: - een pastoraal ouderling - een ouderling kerkrentmeester - een kerkrentmeester   Wanneer interesse heeft of informatie zou willen over de openstaande vacatures kunt op contact opnemen met…
Het kerkelijk jaarthema is “creatief in de kerk”. We willen graag een “creatief gemengd projectkoor” samenstellen voor een bijdrage aan de dienst op 1e Kerstdag en zo, vanuit onze eigen gemeente, iets extra’s op muzikaal gebied bijdragen aan deze feestelijke dienst. Hieraan vooraf zullen we een aantal keren met elkaar…
Op dinsdag  7 januari 2020 willen we van start gaan met een Alphacursus.18.00 uur Prinses Beatrixweg 11 Wat is een Alphacursus? Het is een interessante oriëntatie over de basis van het christelijk geloof. Samen eten, koffie drinken en in een ontspannen sfeer praten over het wat en hoe van het…
Woensdagmorgen 27 november a.s. van 10.00 tot 11.00 uur in de consistorie van de Maartenskerk. Ditmaal onder leiding van stagiair André Verschoor. We vervolgen vanaf Genesis 4:17.
De gespreksgroep Trijntje zingt Huub komt op 28 november bij elkaar We komen samen bij Ad en Mappy Zuijdwegt. De avonden zijn per keer te bezoeken, dus wie een keer of enkele keren wil komen is van harte welkom. We beginnen om 19.30 uur.
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer is geëxecuteerd in kamp Flossenbürg. In de jaren daarvoor, die hij doorbracht in de gevangenis, schreef hij naast zijn beroemde brieven ook tien gedichten en een aantal gebeden. Zij geven een directe inkijk in de situatie en gemoedstoestand…