U bevindt zich hier:Beginpagina - Partners

Kerstbomen en lege flessen actie voor Pïr in Wemeldinge weer groot succes!

Zaterdag 13 januari was het weer een drukte van belang bij de Maartenskerk. Jong en oud hebben weer heel wat bomen en flessen opgehaald. Het was droog en een beetje fris ,  maar dan smaken  de plattekoeken  wafels  en chocolademelk  na afloop des te beter. Alle lopers , bakkers, sorteerders…
Genieten van een vakantie……………. Jaarlijks genieten meer dan 2.500 gasten van een week vakantie via hetvakantiebureau.nl. Het vakantiebureau.nl heeft bijna 50 jaar ervaring met de organisatie van vakanties voor iedereen voor wie het - om wat voor reden dan ook - niet (meer) zo eenvoudig is alleen op vakantie te…
  Pïr - Contact met zustergemeente Pïr in Roemenie Sinds het begin van de jaren negentig heeft de gemeente een partnercontact met de Hongaars Hervormde Kerk in het dorp Pïr in Roemenie. De eerste tien jaren bestond het contact, nadat een viertal Wemeldingse gemeentetleden tweemaal een bezoek hadden gebracht, voornamelijk…
De Protestantse Kerk in Nederland Naast de samenwerking met bovengenoemde lokale partners wil de Protestantse gemeente Wemeldinge voluit haar plaats innemen in de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de ruimte van deze kerk maken we zo nodig en zo mogelijk gebruik van ondersteuning van het Protestants Dienstencentrum in Goes en…
Stichting Orgel Wemeldinge Het Van Dam orgel van de Maartenskerk heeft een bijzondere geschiedenis die start met het testament van ambachtsvrouwe Maria Coomans (1717 - 1791) dat tot 1957 heeft verhinderd dat er een orgel in de Maartenskerk was. Over het orgel en het testament zijn meerdere boeken geschreven.  De…
De Vrije Evangelische gemeente te Wemeldinge Op een aantal terreinen werkt de Protestantse gemeente samen met de Vrije Evangelische gemeente te Wemeldinge. Zo is er een gezamenlijke evangelisatiecommissie die bijvoorbeeld in de zomermaanden een Openluchtdienst organiseert aan de buitenzijde van de zeedijk bij De Oesterbaai. Verder is het jeugdclubwerk gezamenlijk.…
De Hervormde gemeente te Kattendijke De groeiende vorm van samenwerking in de afgelopen jaren tussen de Protestantse gemeente te Wemeldinge en de Hervormde gemeente te Kattendijke heeft er toe geleid dat er sedert 1 maart 2012 sprake is van een combinatie van beide gemeenten. Er is sprake van een gezamenlijke…
Openbare Basisschool Wemeldinge Vanuit de Protestantse gemeente wordt wekelijks godsdienstles verzorgd op de Openbare Basisschool Wemeldinge.  De samenwerking met de OBS krijgt verder gestalte in de jaarlijkse actie schoenmaatjes. Ook werken kinderen van de OBS mee in projecten van de Maartenskerk
Christelijke Basisschool De Hoeksteen te Wemeldinge De samenwerking tussen de PGW en de Christelijke Basisschool De Hoeksteen te Wemeldinge, die sinds 1 januari 2006 deel uit maakt van de Alpha Scholengroep, is een aantal malen per jaar concreet zichtbaar. Bijvoorbeeld bij de dienst van School en Kerk; rondom de Actie…