U bevindt zich hier:Beginpagina - ANBI - Jaarstukken en Begroting

Jaarstukken en Begroting

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Voor  het overzicht van de baten en lasten van de CvK klik    pdf Jaarrekening 2016 voor website (15 KB) pdf Jaarrekening 2017 Prot Gem Wemeldinge ANBI (22 KB) , en pdf Anbi cvk (2018)  (89 KB) van de diaconie klik   pdf Jaarrekening 2016 Diaconie PG Wemeldinge, (18 KB) pdf Getekende Jaarrekening 2017 Diaconie PG Wemeldinge (8.38 MB) pdf   , (18 KB) pdf Resultatenoverzicht 2018 Diakonie voor ANBI publicatie (88 KB) pdf (18 KB)

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Lees 1936 keer Laatst aangepast op vrijdag, 26 juli 2019 11:59

Afbeelding galerij

Meer in deze categorie: « Beloningsbeleid