U bevindt zich hier:Beginpagina - Activiteiten
Activiteiten - Protestantse Gemeente Wemeldinge

Activiteiten (11)

Hier leest u informatie over activiteiten

Op vrijdag 22 december geven OKK Wemeldinge en het Zeeuws Mannenkoor in de Maartenskerk een kerstconcert. De aanvang is om 19.30u en de entree is gratis. In de pauze is er gelegenheid om een kopje koffie/ thee te drinken. Na afloop van het concert is er bij de uitgang een collecte voor de onkosten.

Woensdag 13 december is er weer een koffie-inloop. Dit keer in de Maartenskerk.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Heeft u vervoer nodig kunt u Gerda Ennik bellen (06-4193 4369)

Op dinsdag 19 december gaan we weer kerststukjes maken in de koorkerk van de Maartenskerk.

WE BEGINNEN OM 14.00 UUR.

Wilt u zelf een bakje, groen, versieringen e.d. Meenemen. Wij zorgen voor steekschuim. Een puntmesje en snoeischaar is ook wel handig. Opgeven bij Mappy Zuijdwegt 

Donderdag 14 december organiseren de gezamenlijke kerken samen met vrouwen van nu een kerstmiddag voor ouderen in de Wemel. Thema is ::zou je hem herkennen? Medewerking wordt verleend door Wim Bevelander. De zaal is open om 13.30 uur en de middag begint om 14.00 uur.

In deze weken van advent kijken we uit naar het Kerstfeest.

We worden daarin meegenomen door Jopie en Jan Minnaard, onze Zeeuwse verhalenvertellers

Muzikaal omlijst door het dameskoor Klank en Kleur onder leiding van Willy Feijtel-Bout.
Jan leidt de verhalen in die Jopie heeft geschreven en zij neemt ons mee naar winterse bestemmingen op Zuid-Beveland.
We horen daaromheen passende muziek gezongen door het koor afgewisseld met samenzang van kerstliederen.

Voor de  Kerstmorgen,  25 december,  wordt weer een gelegenheidskoortje gevormd om in de dienst een aantal liederen te zingen. 

In de weken ervoor komen we 5x bij elkaar  om te oefenen.

De 1e keer is op woensdag 22 november van 19.30u - 20.30u in de kerk. 

Nellie de Visser gaat met ons een aantal liederen instuderen en is onze dirigente op kerstmorgen. 

Voor informatie en/of opgeven, Liesbeth de Kok of Rianne Hoekman.

Lichtjestocht

Het is nog vroeg maar ook dit jaar willen we samen met de school een lichtjestocht organiseren. Daarvoor hebben we weer heel veel glazenpotjes voor nodig. U mag ze inleveren in de kerk of bij Mappy Zuijdwegt.

Meer informatie hierover komt in een later kerkelijk leven.

 

Op donderdag 19 oktober om 19.30 uur is er een gemeenteavond waarin het beroepingswerk, de vertrouwenspersonen en een veilige gemeente, veiligheid kerk, Wij de kerk en de pastoraal werker aan de orde komen.

Het laatste jaar is er hard gewerkt om onze kerk een veiliger kerk te maken, op de gemeenteavond worden de punten ter verbetering toegelicht en de uitwerking ervan besproken.

  1. Bejegening van elkaar
  2. Ontruiming kerk bij calamiteit
  3. Koppelen van de stoelen.

Daarnaast zal de beroepingscommissie de gemeente bijpraten wat tot nu toe aan werk verzet is. Erik Tramper is bereid gevonden om gedurende de resterende vacante periode te werken als pastoraal werker binnen onze gemeente. Op deze avond kunt u kennismaken met Erik en zal het werk wat hij gaat doen toegelicht worden.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Wanneer u wel wilt komen maar vervoer een probleem is kunt u bellen naar Ad en Mappy Zuijdwegt 

Op woensdag 11 oktober willen weer straten met de koffiemiddagen. Dit keer doen we het als broeders en zusters in Christus als 2 kerken samen. De eerste keer starten we in de Maartenskerk. Om 14.00 uur staat de koffie en thee klaar.

We hopen dan met elkaar een gezellige middag te hebben tot ongeveer 16.00 uur. We zullen dan met elkaar bespreken of we op woensdagmiddag doorgaan of op de donderdag. We hopen velen van u te mogen ontmoeten.

Voor vervoer kunt u bellen naar Mirjam of Mappy